Agenda

Geen evenement in de kalender
ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Privacy- en Cookie verklaring

Algemeen

Sabrina Swaans - Dohmen  (Kamer van Koophandel 51637022), hierna te noemen Sabrina, verleent u hierbij toegang tot www.Inner-Spirit.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen, informatie en andere materialen die door Sabrina en derden zijn aangeleverd. Sabrina behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Sabrina.

Sabrina spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle producten en diensten die Sabrina levert en indien u als bezoeker de Website bezoekt, gaat u akkoord met deze privacy- en cookie verklaring.

Aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen en informatie worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid en volledigheid. Deze materialen  en informatie kunnen op elk moment gewijzigd of verwijderd worden zonder voorafgaande mededeling van Sabrina.  

Alle genoemde prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Sabrina is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.   Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten en diensten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Sabrina. Er kan geen overeenkomst tot stand komen enkel door het bezoeken van de Website.  

Sabrina is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen of beëindigen van de Website. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden, daar zij zelf een privacyverklaring dienen te hebben.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen en informatie liggen bij Sabrina. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen en informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sabrina, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen en informatie anders aangegeven is.

De gebruikte materialen en de informatie op de Website zijn enkel bedoeld voor persoonlijk gebruik en dus niet voor commercieel gebruik.

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Wilt u meer weten wat deze wet inhoud, ga dan naar deze website.

Sabrina neem alle benodigde maatregelen (zover redelijkerwijs verwacht kan worden)  om te voorkomen dat persoonlijke gegevens van bezoekers verloren gaan, misbruikt, geopenbaard, gewijzigd of vernietigd worden.   Sabrina verstrekt nooit gegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.   Sabrina verstrekt alleen persoonlijke gegevens aan derden indien Sabrina daartoe verplicht wordt door een wettelijke bepaling zoals bijvoorbeeld een juridische procedure of opsporing criminaliteit.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Als u een contact-, informatie- of ander formulier op de website invult, ons een e-mail stuurt, een product middels onze webshop koopt, u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Daarnaast worden de gegevens gearchiveerd om u in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn zoals bijvoorbeeld door website optimalisatie of aanpassingen op de website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt of verkocht, tenzij Sabrina daartoe door een wettelijke bepaling verplicht is, Sabrina verwikkeld is in een juridische procedure of gegevens aan derden verstrekt dienen te worden om de goede uitvoering van de diensten en of producten te garanderen.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het alternatieve gebied; onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Wanneer U geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, stuur dan een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met het verzoek om U uit de mailinglijst te verwijderen. 

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en worden uitgelezen door de browser (o.a. Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari) bij het openen van een internetpagina. De maker van een cookie bepaalt wat hij in het cookie zet. Gebruikersgegevens (bv adres en woonplaats) indien (eerder) ingevuld op deze website worden niet in cookies opgeslagen.

Er bestaan directe en indirecte cookies, ook wel first- en third party cookies genoemd. De cookies die deze website gebruikt zijn technische cookies en worden aan het einde van de sessie verwijderd.

Beveiliging

Sabrina treft verschillende maatregelen om te voorkomen dat verstrekte gegevens, wachtwoorden, naam en e-mailadressen verloren gaan of geopenbaard worden, maar kan dit niet garanderen omdat sommige maatregelen gewoonweg ondoordringbaar zijn.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Inner-Spirit

Sabrina Swaans - Dohmen

Dorpstraat 52

6102 TW ECHT

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor vragen over deze privacyverklaring, kunt u contact met mij opnemen.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons ten alle tijden het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Wijzigingen op deze privacyverklaring gelden zodra deze gepubliceerd staan op de Website. Het verdient dus de aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacy- en cookieverklaring is overigens voor een deel via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.