Agenda

Algemene Voorwaarden

Behandel - Begeleiding voorwaarden
 • We geven alleen persoonlijke informatie over derden, tenzij zij persoonlijke en of schriftelijke toestemming met betrekking tot de jouw vraagstelling. 
 • Wanneer er dingen spelen met een ander is het verstandig om eerst met de ander het gezamenlijk probleem uit te praten! 
 • Je mag vragen voor en over jezelf stellen die betrekking hebben op jou fysieke, mentale, emotionele, spirituele, maatschappelijke of sociale blokkades en of beperkingen.  
 • Voor alle behandelingen en werkwijze die worden toegepast, er wordt geen claimen gelegd op genezing. De behandelingsvormen bieden ondersteuning in het verminderen van de klachten. Wanneer er een onverklaarbaar wonder gebeurt omarmen we dit met een liefdevolle dank.
 • Adviezen en of doorverwijzingen die jij ontvangt tijdens sessies zijn ter eigen “invulling” en “beoordeling”.  
 • Behandeling of begeleiding zal van start gaan tijdens je eerste afspraak,  waarin tevens het vervolgtraject behandelplan gezamenlijk wordt besproken.
 • Je hebt het recht om tussentijds te evalueren,  te veranderen en of stop te zetten, en handelt hier naar eigen inzicht, gevoel en verantwoordelijkheid in. 

   

   

 Privacyverklaring

Je hebt het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens. gegevens in de vorm van geschreven rapportage. Na onze afspraak en of sessie  kun je meteen je eigen document meenemen. wanneer je ervoor kiest om het niet mee te nemen wordt t nadat het coach en of behandeltraject is gestopt door de papierversnipperaar gedaan. Op het einde van het jaar worden alle documenten die privacygevoelig zijn en niet persoonlijk zijn afgehaald vernietigd. 

 

 

Hoe en wat tijdens workshops en of cursussen
 • Roken: wanneer er tussen cursussen,workshops of thema avonden buiten gerookt wordt? Gelieve peuken netjes op de grond bij elkaar of in daarvoor bestemde asbak deponeren!
 • Gesprekken buiten: voor aanvang, tussentijds of na afloop van cursussen in verband met eigen privacy alsook voor omwonende buurtbewoners en of kinderen die graag willen slapen gelieve zacht praten!
 • Gebruik cursus ruimte: Graag deze opruimen net zoals je deze aantrof.     

 

Betaling - levering voorwaarden

 • Afmelden / annulering: Dit min 48 uur voor aanvang afspraak. Bij niet tijdig afmelden worden de kosten voor de geplande afspraak of gereserveerde plek achteraf alsnog in rekening gebracht.
 • Bij sommige Evenementen en of Weekendworkshop die niet op onze praktijklocatie worden uitgevoerd gelden er aanbetalingsvoorwaarden. Er vindt geen restitutie plaats van aanbetalingen. De aanbetalingen zijn ingezet voor huur van locatie, eten, drinken en cursusmateriaal en of benodigdheden.   
 • Afspraak maken / Inschrijvingen /  aanmeldingen: Via de agenda kun  je de evenementen zien en een plek reserveren.Voor afspraken zie de openingstijden. 
 • Openstaande rekeningen: Dienen eerst betaald te worden vooraf je naar onze nieuwe afspraak komt.
 • Facturen betalen alvorens een nieuwe afspraak en of opdracht kan worden gemaakt! Je ontvangt per Whatsapp of Email  een betaal Pllink met een Ideal link betaling van Mollie.
 • De tarieven van de consulten en cursussen kunnen tussentijds aangepast worden door Sabrina. De Tarieven per 1 september 2018.
  Wanneer je kiest voor contant betalen dan ontvang je geen rekening.
  Wanneer je geen contanten bij je hebt, is mogelijk om vanaf september 2018 te pinnen
  Heb je geen contant en of bankpas bij je dan ontvang je een betaal Plink van Mollie en kun je het bedrag inclusief € 5,- administratiekosten via Ideal voldoen. 
  Heb je een eigen bedrijf dan komt er  21% btw op het totaal bedrag.
  Wil je een factuur dan komen er administratiekosten van € 5,- bij. 
 • Consulten, cursussen en workshops, sessies dienen na afloop, contant of anders per pin voldaan te worden. 
 • Skype sessies, Via een email, tel contact, Whats app, enz, plannen we een Skype sessie. Je ontvangt een bevestiging en factuur van de geplande afspraak. Het factuur betaal je uiterlijk vooraf we de sessie starten. Skype naam is: info.inner.spirit 
 • Instellingen en of bedrijven, wanneer je graag een workshop verzorgd wilt hebben voor cliënten en/of personeelsleden. Bij een life coaching traject bij een werknemer bespreken we de via een intake de mogelijkheden en het traject en tevens de offerte. De offerte dient ter goedkeuring per mail verstuurd te worden alvorens de overeengekomen afspraken bindend zijn. Na afloop van de opdracht ontvangt men een factuur die binnen 14 dagen overgemaakt dient te worden.
 • Klachten, bij klachten en of ontevredenheid over de informatie en of behandelwijzen en of plan van aanpak maak dit kenbaar aan mij. Via een kosteloos gesprek ben ik bereid dit met jou samen op te lossen. Kunnen wij samen de klacht niet in overeenstemming en met tevredenheid kunnen oplossen? Bij de klachtencommissie van Solo partners;  lidnummer: 10059. 
 • Kunstwerken vanuit de galerij, de verkoopprijs van het kunstwerk kun je terugvinden onder verkoop kunst. Wanneer ze er nog niet bij vermeld staan kun je deze opvragen via het contactformulier. Verdere afspraken over de keuze om het kunstwerk, afhalen of bezorgen, alsook de wijze van betaling worden gemaakt.
 • Kunstwerken in opdracht, nadat de offerte is goedgekeurd en men tot een keuze is gekomen dient men een aanbetaling van 50% v/d kosten direct afgerekend te worden. Het resterende openstaande bedrag bij levering voldoen (zie bij levering)!
 • Levering van het kunstwerk, wanneer men het kunstwerk geleverd krijgt of zelf komt afhalen dan wordt het openstaande bedrag direct a contant afgerekend te worden. Men ontvangt tevens een betalingsbewijs.
 • (A) Door ons persoonlijk op uw adres geleverd, u betaalt de reiskosten, deze bedragen € 0,35 per kilometer.
 • (B) U komt bij ons kunstwerk zelf afhalen, u betaalt direct het resterende bedrag contant. Wanneer u het kunstwerk zelf afhaalt en het blijkt tijdens het vervoer dat er een beschadiging is opgetreden dan is dit op je eigen verantwoordelijkheid. Laat toch weten wanneer dit blijkt zodat we samen tot redelijke afspraken kunnen komen.

Heb je een klacht? Graag los ik dit op in een gesprek met jou. maar wanneer je niet naar tevredenheid bent gecoacht en of behandeld bent en je ondervindt daar meer belemmering in je dagelijkse leven door,  voordat met mij had afgesproken? Je hebt het recht om een klacht in te dienen. Ik ben aangesloten bij Stichting Gezondzorg en Solo partners.  Bij de bedrijfsgegevens kunt je de licentie nummers vinden.

Aanmelden voor nieuwsbrief